General

I våra termer använder vi ”oss”, ”vi” och ”våra”, vilket hänvisar till Moneto. Uttryck som ”du” och ”din” avser alla som går in på webbplatsen.

För information om vår användning av personuppgifter hänvisar vi till vår integritetspolicy.

För information om vår användning av kakor etc. hänvisar vi till vår cookiepolicy.

Vår tjänst

Vi erbjuder en oberoende onlinetjänst som gör att du kan jämföra bankprodukter och tjänster som erbjuds av tredje parter (”låneleverantören”). Vår tjänst för jämförelse är gratis. Vi tjänar pengar genom att ta ut en avgift eller provision från tredje part för potentiella kunder som vi har hänvisat till låneavgivaren genom att använda vår tjänst.

Dina alternativ

Webbplatsen är enbart avsedd för personlig, icke-kommersiell användning, vilket innebär att webbplatsen endast ska användas av privatpersoner.

Du ingår alla avtal med låneavgivarna i ditt eget namn och du bör alltid kontrollera varje leverantörs avtalsvillkor innan du ingår ett bindande avtal. Det är därför ditt ansvar att kontrollera om lånet uppfyller dina behov.

Vi rekommenderar att du söker professionell rådgivning om du är osäker på konsekvenserna av dina handlingar.

Prisinformation

Vi gör allt för att se till att all information på webbplatsen är korrekt, men garanterar inte detta.

Om informationen på webbplatsen och relevant information på låneavgivarens webbplatser inte stämmer överens bör du basera din information på låneavgivarens. Priset på en produkt är inte slutgiltigt förrän ditt avtal med låneleverantören är signerat.

Länkar till andra webbplatser

I den utsträckning som vi länkar till tredjepartswebbplatser noterar vi att vi inte är ansvariga för eller kan kontrollera innehållet eller andra aktiviteter från dessa tredjeparter på deras webbplatser.

Vi rekommenderar att du läser tredjeparts egna användarvillkor på deras webbplatser, inklusive användning av personuppgifter och användning av cookies, etc.

Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster till följd av din användning av webbplatsen eller ingår ett avtal med låneavgivarna, såvida det inte direkt beror på obligatorisk lagstiftning.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till data, innehåll och information som visas på webbplatsen tillhör oss eller låneavgivarna. Det är tillåtet att skriva ut, kopiera, överföra eller lagra utdrag av material och information som visas på webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Du har inte rätt att kränka någon annans eller våra rättigheter genom användning av webbplatsen, inklusive genom något innehåll du kan ladda upp som användare.

Observera att du är ansvarig för eventuella förluster du uppstår till följd av din överträdelse av ovanstående bestämmelser.

Lagval och plats

Dessa villkor styrs av dansk lag av de danska domstolarna.

Modifieringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra användarvillkor på webbplatsen då och då. Du är ensam ansvarig för att orientera dig i den senaste uppdaterade versionen av villkoren.

Avsluta prenumerationen på e-post

Du kan när som helst berätta för oss om du inte vill att vi ska använda din personliga information för marknadsföringsändamål eller om du inte vill bli kontaktad på något sätt. Om du vill avsluta prenumerationen på vårt framtida marknadsförings- och marknadsföringsmaterial, skicka ett e-postmeddelande med ämnet ”Avsluta prenumerationen” till kundservice@moneto.se. Kom ihåg att lägga till ditt namn, e-postadress och telefonnummer, så kommer vi att avsluta prenumerationen så snart som möjligt.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller förfrågningar angående våra villkor, skriv till kundservice@moneto.se